HAPPY BIRTHDAY MR. PRESIDENT.... MH.JAKAYA MRISHO KIKWETE AND CHEGE CHIGUNDA...

WISHING YOU BOTH LONG LIFE AND PROSPERITY...

Comments